Το Κοινό Πλαίσιο που κατέβηκε στη Γ.Σ. Φοιτητών Οδοντιατρικής ΑΠΘ (1/9/2011)

Κοινό πλαίσιο

 

 

Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε το διάβασμά μας και να αναβάλουμε εκτάκτως την εξεταστική για 1 ημέρα, προκειμένου να συζητήσουμε το νέο νόμο για την παιδεία και τις δράσεις που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε. Ο νέος νόμος ψηφίστηκε την χειρότερη περίοδο για όλους μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα επίθεσης από πλευράς κυβέρνησης σε εργασία(μείωση μισθών, ελαστικές σχέσεις εργασίας, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων κλπ), υγεία(νοσήλια σε νοσοκομεία κλπ) και στον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους(μείωση συντάξεων, επιδομάτων κλπ).

Η επίθεση και στον τομέα της Παιδείας, όπου σε μία νεκρή περίοδο για τα πανεπιστήμια και την ακαδημαϊκή κοινότητα, η κυβέρνηση με τα ακροδεξιά δεκανίκια της Νδ-Λαος-ΔηΣυ ψήφισε ένα νόμο έκτρωμα καταλύοντας πλήρως το δημόσιο, δωρεάν και αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Παρ’ όλη αυτή την προσπάθεια να πιάσει στον ύπνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, ισχυρότατες αντιδράσεις ήδη έχουν ξεσπάσεις τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές και τους πρυτάνεις, καταδικάζοντας το νόμο-πλαίσιο. Τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 120 σχολές πανελλαδικά τελούν υπό κατάληψη ενώ άλλες αποφάσισαν αναβολή των εξεταστικών τους και την άμεση διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων ώστε η απάντηση να δοθεί απ’ το φοιτητικό κίνημα.

 

Παρόλο που το νομοσχέδιο είναι αρκετά ασαφές, τα βασικά του σημεία είναι τα εξής:

 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Από το νέο νόμο προβλέπεται διάσπαση του προγράμματος σπουδών σε τρεις κύκλους:

1)προπτυχιακές σπουδές (bachelor) διάρκειας 3 ετών,

2)μεταπτυχιακές σπουδές (master) διάρκειας από 1 έως 2 έτη,

3)διδακτορικό.

Σε κάθε έτος αντιστοιχούν 60 πιστωτικές μονάδες. Συγχρόνως θεσπίζονται πτυχία δια βίου μάθησης, πτυχία εξ αποστάσεως, πτυχία από κέντρα αριστείας καθώς και ταχύρρυθμα σεμινάρια τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορους αριθμούς πιστωτικών μονάδων(ECTS), αποκτώντας έτσι διαφορετική αξία. Με εξαίρεση τις προπτυχιακές σπουδές για να αποκτήσει κάποιος οποιοδήποτε απ’ τα παραπάνω πτυχία πρέπει να καταβάλει δίδακτρα.

 

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

-διαγραφή φοιτητών σε ν+2 έτη

-διαγραφή εργαζόμενων φοιτητών μερικής φοίτησης (αποδεδειγμένη εργασία 20 ωρών την εβδομάδα) στα 2ν έτη

-διαγραφή φοιτητή αν δεν έχει κάνει εγγραφή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα

-σε περίπτωση αποτυχίας τρεις φορές σε εξέταση μαθήματος ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή προφορικά στην οποία δε θα συμμετέχει ο διδάσκων. Η τυχόν αποτυχία σε αυτή την εξέταση μπορεί να σημαίνει διαγραφή του από τη σχολή.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

-η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου θα προέρχεται εν μέρει από το κράτος σε περίπτωση που εκείνο αξιολογηθεί σωστά από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔιΠ) η οποία απαιτεί από κάθε ίδρυμα να «συμμορφώνεται» στις ανάγκες τις αγοράς και στην ανάπτυξη της χώρας

–μπορεί να δέχεται χρηματοδότηση από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο για επιστημονική έρευνα, αλλά και πόρους από κάθε νόμιμη πηγή

-κάθε ΑΕΙ μπορεί να συστήσει ένα Ν.Π.Ι.Δ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) και με τη μορφή Α.Ε (Ανώνυμη Εταιρεία) για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της χρηματοδότησης και των πόρων του πανεπιστημίου. Οι πόροι μπορεί να είναι δάνεια και κάθε ιδιωτική πηγή.

-καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΑΣΥΛΟ

-Θεσπίζεται 15μελές συμβούλιο διοίκησης (8 μέλη δεπ, 6 εξωπανεπιστημιακοί, 1 φοιτητής)

-Ο φοιτητής θα εκλέγεται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο

-Τα εξωτερικά μέλη θα ορίζονται από την κυβέρνηση, τα οποία μπορεί να επιφανή πρόσωπα , επιχειρηματίες ή οποιοσδήποτε άλλος.

-Καμία αναφορά για συμμετοχή των φοιτητών σε συνελεύσεις τμήματος.

-Πλήρης κατάργηση του ασύλου

-Διορισμός πρυτανικών συμβουλίων από το υπουργείο.

– Διορισμός manager από πρότυπα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

-Για κάθε φοιτητή προβλέπεται ένα σύγγραμμα και όλα τα υπόλοιπα θα δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ από 2013-2014 όλα τα έντυπα συγγράμματα καταργούνται και θα υφίστανται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

-Ενώ μέχρι σήμερα η μέριμνα για την σίτιση (λέσχη) και στέγαση (εστίες) αποτελούσε ευθύνη του κράτους, παραχωρείται σε ιδιωτικούς φορείς.

 

 

Συμπερασματικά λοιπόν:

 

Όλα τα παραπάνω μετουσιώνονται σε μια επίθεση σε όλες τις νέες γενιές φοιτητών καθώς και σ’ εμάς τους  ίδιους, μετατρέποντας την φοίτηση σε ασφυκτικό αγώνα δρόμου για την απόκτηση πτυχίου και όσων το δυνατόν περισσότερων πτυχίων-ECTS.  Πτυχίων διαφορετικής αξίας αναλόγως την ECTS που συγκεντρώνουν και κατ’ επέκταση της οικονομικής κατάστασης του κάθε φοιτητή. Πτυχίων που δεν εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση (βλ. ανεργία 40% στις ηλικίες 18-25) και συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα (άρα και διεκδικήσεις). Πτυχίων που αντανακλούν τη στείρα και καθοδηγούμενη γνώση που καθορίζεται από το συμφέρον των ιδιωτών που αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων μιας και η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται δραστικά και δεν αρκεί για τη λειτουργία και των ΑΕΙ και ΤΕΙ δίχως ιδιωτικές συνδρομές. Ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου χάνεται.

Επίσης οι εταιρίες μπορούν να κατευθύνουν το ερευνητικό πρόγραμμα κάθε σχολής.

Π.χ. η Colgate μπορεί να χρηματοδοτήσει τη σχολή μας και να ζητήσει την πραγματοποίηση μιας έρευνας για την απόδειξη της ποιότητας ενός προϊόντος της. Σε περίπτωση που η σχολή αρνηθεί ή το αποτέλεσμα δεν ευνοϊκό, τότε μπορεί να αποσύρει τη χρηματοδότηση και επιπλέον η Α.Δι.Π. θα κρίνει ότι η σχολή δε συμμορφώνεται με τις ανάγκες τις αγοράς κι έτσι και η κρατική χρηματοδότηση θα αποσύρεται. Μονόδρομος τότε για τη λειτουργία της σχολής είναι η επιβολή διδάκτρων ή το κλείσιμό της.

Επιπλέον οι φοιτητές ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύονται σε όργανα συνδιοίκησης αφού σε όλο το ΑΠΘ μονάχα ένας φοιτητής θα έχει λόγο στο 15μελές συμβούλιο διοίκησης. Ο ρόλος της συγκλήτου, του πρύτανη, της ΓΣ και της ΓΣ τμήματος γίνεται διακοσμητικός με το διορισμό μάνατζερ και εξωτερικών συμβουλίων.

Στην προσπάθειά του το υπουργείο παιδείας να δημιουργήσει ένα αυταρχικό πανεπιστήμιο προσπαθεί να καταστείλει κάθε μορφής αντίδρασης γι’ αυτό προχώρησε στην κατάργηση του ασύλου. Το άσυλο όμως σημαίνει πολλά παραπάνω από χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αφού αποτελεί περιβάλλον ζύμωσης απόψεων, πολιτικοποίησης, κινηματικών διεργασιών. Είναι επιστέγασμα αγώνων που δόθηκαν με αίμα και δεν έχει καμία κυβέρνηση και κανένα κοινοβούλιο τη δικαιοδοσία να το υποδαυλίζει. Όσο για το επιχείρημα της αποκατάστασης της «τάξης» μέσα στο πανεπιστήμιο με την κατάργησή του, ανοίγει το δρόμο στο κράτος να επιβάλλει την …τάξη όπως και στις πλατείες που κατέλαβαν χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες.

 

Καταλήγοντας λοιπόν, προτείνουμε κατάληψη της σχολής ως την Τρίτη που θα διεξαχθεί νέα συνέλευση του συλλόγου ώστε να αποφασίσουμε πως θα πορευτούμε από εκεί και μετά.

Είναι η ευκαιρία μας να μελετήσουμε το νόμο καλύτερα, να συναντηθούμε και να συζητήσουμε για το πανεπιστήμιο και τη σχολή που θέλουμε και να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται πλάι με τους υπόλοιπους συλλόγους. Όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν (ανατροπή του νόμου Γιαννάκου με το κίνημα του 2006-2007) μαζικές, ανυποχώρητες, διαρκείς καταλήψεις είναι το αποτελεσματικότερο μέσο πίεσης.

 

  • Ο νέος νόμος όπως και της Γιαννάκου να μείνει στα χαρτιά!
  • Καταλήψεις ζωντανές και συντονισμός τους ως την ανατροπή!
  • Όλοι-όλες στους δρόμους!

 

Απαιτούμε ο νέος νόμος να μην εφαρμοστεί και προτείνουμε:

–          κατάληψη της σχολής από Παρασκευή 02/09 μέχρι την επόμενη ΓΣ

–          επόμενη ΓΣ Τρίτη 06/09 στις 2μμ

–          συμμετοχή στο Συντονιστικό Καταλήψεων Θεσσαλονίκης

–          κινητοποίηση του ΣΦΟ και συμμετοχή στην πανεκπαιδευτική πορεία την Παρασκευή 02/09 12μμ με προσυγκέντρωση στη σχολή μας

–          κινητοποίηση του ΣΦΟ και συμμετοχή στην πορεία που ξεκινά από το πολυτεχνείο και καταλήγει στη ΔΕΘ την 10/09

 

 

Ε.Α.Κ.Ο.-Αρεν-Εαακ

Advertisements

~ από eakodent στο Σεπτεμβρίου 2, 2011.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: