Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ !

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 3 μ.μ. Ανοιχτή συζήτηση για τα αποτελέσματα της επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της Οδοντιατρικής Σχολής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε φέτος το Μάιο. Η προσέλευση δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη απο πλευράς ΔΕΠ χαρακτηριστικά, κάποια εργαστήρια ήταν χωρίς εκπροσώπηση. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 3 μ.μ., ώρα που σχεδόν η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (κανονικά τελειώνει 4 – 5 μ.μ). Άλλες φορές που τέτοιες διαδικασίες γίνονται νωρίτερα, στις 12 πχ πολλές κλινικές είναι ελλιπείς σε προσωπικό λόγω ότι κάποια ΔΕΠ βρίσκονται στη Γενική Συνέλευση ως μέλη και παρακολύεται η διαδικασία της κλινικής.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας της εξωτερικής αξιολόγησης έγινε από την κ.Λυρούδια. Αρχικά έγινε λόγος για τους στόχους της διαδικασίας αυτής και συνοπτική περιγραφή των γεγονότων όπως έγιναν χρονικά. Στο δια ταύτα, ξεκίνησε η απαρίθμιση των σημείων που στάθηκε η επιτροπή αυτή και χαρακτήρισε ως αρνητικά:

1) Η διασπάση κάποιων τομέων σε επιμέρους εργαστήρια παρακολύει την έρευνα ( και όχι μόνο όπως θα δούμε παρακάτω )
Πράγματι αποτελεί γεγονός πως ο εκτεταμένος επιμερισμός ορισμένων γνωστικών αντικειμένων μόνο προβλήματα δημιουργεί στη σχολή και τη λειτουργία της, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Προσθετική με την κλινική της Ακίνητης και της Κινητής σε διαφορετικό όροφο μάλιστα!

2) Η διακύμανση της ποσότητας έρευνας – δημοσιέσευων ανά μέλος ΔΕΠ / εργαστήριο. Υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετό ερευνητικό έργο και κάποια μηδέν.

3) Η ασάφεια όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος κλινικών Full Mouth, όπως ορίζει το νέο πρόγραμμα σπουδών.
Πράγματι πολλές, φορές έχει γίνει κουβέντα σε γενικές συνελεύσεις τμήματος για το πώς πρόκειτα να εφαρμοστεί αυτό το περίφημο full mouth για τους περσινούς πρωτοετείς και τις επόμενες φουρνιές φοιτητών. Έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη, υπάρχουν πόροι για να γίνει αυτό; Έχει προβλευθεί το πώς θα λειτουργού 2 προγράμματα κλινικών ταυτόχρονα κατά το μεταβατικό στάδιο;

4) Έλλειδη διδακτικού προσωπικού και μικρή αναλογία ΔΕΠ/φοιτητή.
Πραγματικά από τη μία η κατάσταση και η συγκυρία είναι τραγική για το πανεπιστήμιο, για τη χώρα και την οικονομία και πολλά μέλη ΔΕΠ είτε δεν έχουν προσληφθεί, είτε συνταξιοδοτούνται πρόωρα εν όψη επικείμενων νέων οικονομικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά διαστήματα. Απ’ την άλλη δε, υπάρχουν τα εξής δεδομένα που συμπέρανε η επιτροπή:

5) Ανισοκατανομή των μελών ΔΕΠ ανά εργαστήριο. Σε κάποια εργαστήρια υπάρχει πληθώρα ΔΕΠ και σε κάποια άλλα όχι.

6) Οι ώρες που ορισμένα μέλη ΔΕΠ βρίσκονται στη σχολή,  φυσικά παρόντα, αντιστοιχούν σε ωράρια μερικής απασχόλησης μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίων τους εξωτερικού!
Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ, ποιά μέλη ΔΕΠ βρίσκονται φυσικά στο χώρο της σχολής κατα τις ώρες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ποιά κάθονται μέχρι τις 4 μ.μ. και επιπλέον όσο επιτάσει το εκάστοτε κλινικό έργο της ημέρας και ποιά μέλη ΔΕΠ έχουν προγράματίσει πολύ νωρίτερα από το μεσημέρι ραντεβού στα ιδιωτικά ιατρεία ή εν πάση περιπτώσει, οι ώρες τους στη σχολή περιορίζονται ακόμα και λιγότερο. από το ωράριο μερικής απασχόλησης, με ότι συνεπάγεται αυτό στη διαδικασία της εκπαιδευσης!

7) Η επιτροπή επίσης, τονίζει ότι η σχολή είναι δομημένη διοικητικά ανορθόδοξα.

8 ) Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι πολύ υψηλός σε σχέση με τον αριθμό αυτών που μπορεί να εκπαιδεύσει η σχολή. Η νομοθεσία δε, που αφορά τους εισακτέους λειτουργεί δίχως να υπολογίζει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

9) Δε δίνεται λοιπόν δεδομένων των πολλών φοιτητών και των λίγων μελών ΔΕΠ, η δυνατότητα για συκρότηση μικρών ομάδων φοιτητών για αποτελεσματικότερη διδασκαλία.

10) Δεν υπάρχει αυτοαξιολόγηση του έργου που γίνεται σε προπτυχιακό επίπεδο.

11) Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο!
Αυτό, όπως εξήγησε η κ.Λυρούδια, αποδίδεται στην μη ύπαρξη της συνολικής αντιμετώπισης ασθενούς όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια στη σχολή!

12) Ανεπαρκής προστασία έναντι μολυσματικών κινδύνων!

13) Ανεπαρκής εξιοποίηση εξοπλισμού για έρευνα και συμμετοχή σε καινοτόμες δραστηριότητες!

14) Στενά καθορισμένα όρια μεταξύ εργαστηρίων! ( αναφέρεται δεύτερη φορά!)

15) Θεωρεί ότι η Γ.Σ. Τμήματος αποτελεί ένα όργανο δυσκίνητο όσον αφορά τη λειτουργία της σχολή.

16) Υπάρχει τριβή – γήρανση – κόπωση τους ακαδημαϊκού προσωπικού γεγονός που δε βοηθα στη σωστή εκπαίδευση των φοιτητών.

Όλα αυτά τα μειονεκτήματα επίσης , σημειώστε ότι έγιναν ημέρες, κατά τις οποίες η τότε προεδρεία της σχολής, έκανε συστάσεις και μαλιστα με μορφή έγγραφων ανακοινώσεων προς ΔΕΠ και Φοιτητές ώστε, οι μεν να είναι όλοι στις θέσεις τους, η σχολή να λειτουργεί το δυνατόν καλύτερα, να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι κλπ. Φανταστείτε πόσα ακόμα σημεία θα εντόπιζε με τέτοια ομάδα ανθρώπων αν ερχόταν μια τυχαία καθημερινή στη σχολή, διότη αυτό το όποιο “καλό” πρόσωπο, της Οδοντιατρικής Σχολής και το οποία προσπάθησε, με αχαρακτηριστο τρόπο, να επιδέιξει εκείνες τις μέρες, χάθηκε με την αποχώρηση της επιπροπής αυτής. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα που έφερε ο κ. Κολοκούρης: “Είναι σαν έχεις μουσαφίρη σπίτι σου…!” “Με το που φεύγει ο μουσαφίρης…”

Μ’ αυτά και μ’αυτά… Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της Οδοντιατρικής σχολής προτείνει ώς άξονες που πρέπει να κινηθεί η σχολή τα παρακάτω:
Κάποια, θα έπρεπε να είχαν γίνει στη σχολή, χρόνια τώρα! Προσοχή όμως αγαπητοί αναγώστες, μην τρομάξετε απλά και μόνο επειδή κάποια ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας, δεδομένου ότι τα μέλη αυτά της επιτροπής ζουν σε ένα διαφορετικό πανεπιστημιακό περιβάλλον)

Προτείνουν λοιπόν:

1) Πλήρη αναδιάταξη των εργαστηρίων σε μικρότερες και λιγότερες μονάδες

2) Προσδιορισμός των Μελών ΔΕΠ και της φυσικής τους παρουσίας καθημερινά στη σχολή!

3) Προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πηγών μέσω:
α) Διδάκτρων (στο προπτυχιακό, μιας και στο μεταπτυχιακό ήδη υπάρχουν)
β) Αύξηση νοσηλείων
γ) Βιομηχανία και σύνδεση της σχολής με αυτήν
δ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

4) Αύξηση εσωτερικών και εξωτερικών (επιστημονικών;) συνεργατών
5) Χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές

6) Συνεργασία ΔΕΠ – Φοιτητή σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο

7) Να αρχίσει η σχολή να υποστηρίζει καλύτερα το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS)

8 ) Αξιολόγηση, εκ νέου σε 2-3 χρόνια, αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω.

Ακολούθως το λόγο πήρε η κ.Λυρούδια και τόνισε τα εξής σημεία:
Χρηματοδότηση:

2009 = 418.000 Ευρώ
2011 = 117.000 Ευρώ
Διαφορά περί τις 300.000 ευρώ σε 2 χρόνια

Έσοδα απο νοσήλεια μεταπτυχιακού περυσι 176.000 εκ των οποίων, το 40%, δηλ 68.000 πηγαίνει για την εκπαίδευση του προπτυχιακού. Το προπτυχιακό πέρυσι είχε αποφέρει στη σχολή νοσήλια της τάξης των 68.000 επίσης, άρα έσοδα προπτυχιακού σύνολο 68,000+68,000 = 136,000 ευρώ.

Η κ.Λυρούδια, επίσης τόνισε πως είναι απαραίτητο να γίνουν τα παρακάτω προς όφελος της σχολής κατά την προσωπικής της άποψη:
α) Αναβάθμιση των κλινικών ( γεγονός που θα έπρεπε να συμβεί εδώ και χρόνια! )
β) Κεντρική αποστείρωση
γ) Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης
δ) Λειτουργεία αξονικού τομογράφου ( ακόμα τον περιμένουμε να έρθει στη σχολή )

Ο κ. Τζιαφάς πήρε το λόγο μετά και ανέλυσε στοιχεία τα οποία προέκυψαν από συζήτηση που είχε πραγματοποηθεί με τους εξωτερικούς αξιολογητές όσον αφορά το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

α) Διδακτικό προσωπικό μεταπτυχιακού ακατάλληλο, βάση βιογραφικού, σε αρκετές περιπτώσεις άλλα και υπεράριθμοι διδάσκοντες σε κάποια αντικείμενα.
β) Δεν υπάρχουν κριτήρια για τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών κάθε χρόνο, άλλα αυτό γίνεται αυθαίρετα δίχως τις ανάγκες πχ της σχολής ή πχ της κοινωνίας
γ) Το καλύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή στη σχολή και θεωρούν οι εξιολογητές πως στην ανάλογη κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και τα υπόλοιπα, είναι της Ορθοδοντικής.
δ) Δεν υπάρχουν σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι (όπως και στο προπτυχιακό!)
ε) Δεν υπάρχουν βοηθοί οδοντιάτρων στις μεταπτυχιακές κλινικές(!), που σύμφωνα με τη γνώμη τους θα έπρεπε…!
στ) Παρότι οι μεταπτυχιακοί πληρώνουν δίδακτρα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ούτε υλικά και οι μεταπτυχιακοί ξοδέυουν αρκετά από την τσέπη τους!

Είναι απ’ τη μία θετικό ότι καταγράφηκαν κάποια πράγματα σ’ αυτή τη σχολή, όμως ο νόμος της αξιολόγησης της Γιαννάκου, απ’ την αρχή του έχει κενά, παραλογισμούς και ατέλειες. Τί θα συμβεί αν η οδοντιατική δεν πετύχει να βελτιώσει καποια σημεία μέχρι την επόμενη αξιολόγηση; Θα της κοπεί η ήδη πενιχρή χρηματοδότηση;
Στο δια ταύτα, μπορεί να κάτι να αλλάξει με τη σημείωση των ανωτέρων; Θα ιδρώσει το αυτί των μελών ΔΕΠ “Μερικής Απασχόλησης” όπως χαρακτηρίζουν οι αξιολογητες; Θα επανέλθουμε στο θέμα με περισσότερη ανάλυση.

Advertisements

~ από eakodent στο Νοέμβριος 7, 2011.

Ένα Σχόλιο to “Αποτελέσματα Εξωτερικής Αξιολόγησης Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ !”

  1. […] [πηγή: eakodent.wordpress.com] Follow DentNEWS.net on Twitter, become a fan on Facebook. Stay updated via RSSShare this:FacebookEmailShareDiggRedditStumbleUponPrint […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: